Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg

7. Pregătiri pentru reuniunea Consiliului European (24-25 octombrie 2013) (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătiri pentru reuniunea Consiliului European (24-25 octombrie 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual şi Edit Herczog.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell şi Frank Engel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy şi Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit: Olli Rehn (Vicepreşedinte al Comisiei) şi Vytautas Leškevičius.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate