Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg

7. Príprava na zasadnutie Európskej rady (24. – 25. októbra 2013) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na zasadnutie Európskej rady (24. – 25. októbra 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual a Edit Herczog.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell a Frank Engel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili títo poslanci: Olli Rehn (podpredseda Komisie) a Vytautas Leškevičius.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia