Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2134(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0322/2013

Ingediende teksten :

A7-0322/2013

Debatten :

PV 23/10/2013 - 8
CRE 23/10/2013 - 8

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.12
CRE 23/10/2013 - 11.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0447

Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

8. Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2013 [2013/2134(INI)] Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Leškevičius (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Catherine Trautmann (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Verónica Lope Fontagné (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Andreas Schwab (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Marije Cornelissen (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain en Alfredo Pallone.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn en Vytautas Leškevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 23.10.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid