Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2134(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0322/2013

Ingivna texter :

A7-0322/2013

Debatter :

PV 23/10/2013 - 8
CRE 23/10/2013 - 8

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.12
CRE 23/10/2013 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0447

Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg

8. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2013 [2013/2134(INI)] Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Catherine Trautmann (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Verónica Lope Fontagné (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Andreas Schwab (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marije Cornelissen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain och Alfredo Pallone.

Talare: Olli Rehn och Vytautas Leškevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 23.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy