Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0359(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0308/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0308/2013

Συζήτηση :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 02/04/2014 - 18.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

11.4. Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0439)

Παρεμβάσεις

Niccolò Rinaldi (εισηγητής), ο οποίος προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή στην επιτροπή.

Με ΗΨ (591 υπέρ, 17 κατά, 71 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Το θέμα λογίζεται συνεπώς ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου