Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0380(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0282/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0282/2013

Keskustelut :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Äänestykset :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Äänestysselitykset
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Äänestysselitykset
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Pöytäkirja
Keskiviikko 23. lokakuuta 2013 - Strasbourg

11.6. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0441)

Puheenvuorot:
Lucas Hartong ennen äänestystä, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, joka esitti tarkistukseen 538 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, Dolores García-Hierro Caraballo, joka esitti 3 artiklan 2 kohdan 18 alakohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin, Gabriel Mato Adrover ja Alain Cadec (esittelijä), jotka täsmensivät tätä suullista tarkistusta, Guido Milana, joka peruutti tarkistusta 189 koskevan suullisen tarkistuksensa.

Alain Cadec ilmoitti ennen komission ehdotuksesta toimitettavaa äänestystä aikomuksestaan aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa.

Lainsäädäntöpäätöslauselmasta toimitettavaa äänestystä lykättiin monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä odotettaessa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö