Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0380(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0282/2013

Ingediende teksten :

A7-0282/2013

Debatten :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Stemverklaringen
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Stemverklaringen
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

11.6. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0441)

Het woord werd gevoerd door:

Lucas Hartong, vóór de stemming, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher laatstgenoemde om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 538, dat in aanmerking werd genomen, Dolores García-Hierro Caraballo, laatstgennoemde om een mondeling amendement voor te stellen op artikel 3, lid 2, na punt 18, dat in aanmerking werd genomen, Gabriel Mato Adrover en Alain Cadec (rapporteur), om dit mondeling amendement nader toe te lichten, en Guido Milana om zijn mondeling amendement op amendement 189 in te trekken.

Alain Cadec, vóór de stemming over het Commissievoorstel, om mededeling te doen van zijn voornemen om onderhandelingen met de Raad te beginnen.

In afwachting van de goedkeuring van het meerjarig financiëel kader wordt de stemming over de wetgevingsresolutie uitgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid