Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0380(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0282/2013

Texte depuse :

A7-0282/2013

Dezbateri :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Proces-verbal
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg

11.6. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I (vot)
Stenograma

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTELE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0441)

Intervenţii

Lucas Hartong, înaintea votului, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher pentru a propune un amendament oral la amendamentul 538, care a fost reținut, Dolores García-Hierro Caraballo, pentru a propune un amendament oral la articolul 3 alineatul (2), după punctul 18, care a fost reținut, Gabriel Mato Adrover şi Alain Cadec (raportor), pentru aduce precizări cu privire la acest amendament oral, Guido Milana, pentru a-și retrage amendamentul oral la amendamentul 189.

Alain Cadec, înaintea votării, privind propunerea Comisiei, pentru a-și anunța intenția de a începe negocierile cu Consiliul.

Votul rezoluției legislative a fost amânat până la adoptarea cadrului financiar multianual.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate