Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0380(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0282/2013

Ingivna texter :

A7-0282/2013

Debatter :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Röstförklaringar
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg

11.6. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG OCH ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0441)

Inlägg:

Lucas Hartong, före omröstningen, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher som föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 538, vilken beaktades, Dolores García-Hierro Caraballo som föreslog en muntlig ändring av artikel 3.2, efter punkt 18, vilken beaktades, Gabriel Mato Adrover och Alain Cadec (föredragande) som preciserade detta muntliga ändringsförslag, Guido Milana som drog tillbaka sitt muntliga ändring av ändringsförslag 189.

Alain Cadec, före omröstningen om kommissionens förslag, som tillkännagav sin avsikt att inleda förhandlingarna med rådet.

Omröstningen om lagstiftningsresolutionen sköts upp i avvaktan på att den fleråriga budgetramen skulle antas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy