Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0484/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0484/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 17
CRE 22/10/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.11
CRE 23/10/2013 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0446

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

11.11. Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B7-0484/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0446)

Παρεμβάσεις

Jacek Saryusz-Wolski, ο οποίος προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο16, στην τροπολογία 22 και στην παράγραφο 40, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου