Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2827(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0474/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Приети текстове :

P7_TA(2013)0448

Протокол
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург

11.13. Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Разискването се състоя на 9 октомври 2013 (точка 16 от протокола от 9.10.2013).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 23 октомври 2013 (точка 5 от протокола от 23.10.2013).

Предложения за резолюция B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 и B7-0480/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0474/2013

(за замяна на B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 и B7-0480/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino и Roberta Angelilli, от името на групата PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes и Rita Borsellino, от името на групата S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff и Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL,

- Rolandas Paksas, от името на групата EFD,

- Cristiana Muscardini.

приема се (P7_TA(2013)0448)

(Предложението за резолюция B7-0478/2013 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност