Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2827(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0474/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0448

Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

11.13. Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft op 9 oktober 2013 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 9.10.2013).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 23 oktober 2013 (punt 5 van de notulen van 23.10.2013).

Ontwerpresoluties B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 en B7-0480/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0474/2013

(ter vervanging van B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 en B7-0480/2013):

ingediend door de volgende leden:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes en Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff en Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,

- Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie,

- Cristiana Muscardini.

Aangenomen (P7_TA(2013)0448)

(Ontwerpresolutie B7-0478/2013 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid