Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2827(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0474/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0448

Protokół
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg

11.13. Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Debata odbyła się dnia 9 października 2013 r. (pkt 16 protokołu z dnia 9.10.2013).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 23 października 2013 r. (pkt 5 protokołu z dnia 23.10.2013).

Projekty rezolucji B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 i B7-0480/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0474/2013

(zastępujący B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 i B7-0480/2013):

złożony przez następujących posłów:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino i Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes i Rita Borsellino w imieniu grupy S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,

- Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD,

- Cristiana Muscardini.

Przyjęto (P7_TA(2013)0448)

(Projekt rezolucji B7-0478/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności