Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2827(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0474/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.13
CRE 23/10/2013 - 11.13

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0448

Proces-verbal
Miercuri, 23 octombrie 2013 - Strasbourg

11.13. Fluxurile migratorii din Mediterană, cu o atenţie specială acordată evenimentelor tragice petrecute în apropiere de Lampedusa (vot)
Stenograma

Dezbaterea a avut loc la 9 octombrie 2013 (punctul 16 al PV din 9.10.2013).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 23 octombrie 2013 (punctul 5 al PV din 23.10.2013).

Propuneri de rezoluţii B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 şi B7-0480/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0474/2013

(care înlocuieşte B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 şi B7-0480/2013):

depusă de următorii deputaţi:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes şi Rita Borsellino, în numele Grupului S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff şi Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL,

- Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD,

- Cristiana Muscardini.

Adoptat (P7_TA(2013)0448)

(Propunerea de rezoluţie B7-0478/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate