Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2831(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0468/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.14
CRE 23/10/2013 - 11.14

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0449

Protokół
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg

11.14. Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Debata odbyła się dnia 9 października 2013 r. (pkt 9 protokołu z dnia 9.10.2013 r.).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 23 października 2013 r. (pkt 6 protokołu z dnia 23.10.2013 r.).

Projekty rezolucji B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 i B7-0481/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0467/2013

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0468/2013

(zastępujący B7-0468/2013, B7-0471/2013 i B7-0472/2013):

złożony przez następujących posłów:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE,

- Jan Philipp Albrecht i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2013)0449)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Manfred Weber w imieniu grupy PPE, z wnioskiem, na podstawie art. 177 Regulaminu, o przełożenie głosowania, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aby poprzeć ten wniosek, i Alexander Graf Lambsdorff, przeciw temu wnioskowi.

W GE (przy 270 głosach za, 298 przeciw, 12 głosach wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

(Projekt rezolucji B7-0481/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności