Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2831(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0468/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2013 - 11.14
CRE 23/10/2013 - 11.14

Antagna texter :

P7_TA(2013)0449

Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg

11.14. Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatten hölls den 9 oktober 2013 (punkt 9 i protokollet av den 9.10.2013).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 23 oktober 2013 (punkt 6 i protokollet av den 23.10.2013).

Resolutionsförslag B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 och B7-0481/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0467/2013

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0468/2013

(ersätter B7-0468/2013, B7-0471/2013 och B7-0472/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes och Birgit Sippel för S&D-gruppen,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

- Jan Philipp Albrecht och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0449)

Inlägg:

Före omröstningen, Manfred Weber för PPE-gruppen som begärde att omröstningen skulle skjutas upp, baserat på artikel 177 i arbetsordningen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra som stödde denna begäran, och Alexander Graf Lambsdorff som motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (270 röster för, 298 röster mot, 12 nedlagda röster).

(Resolutionsförslag B7-0481/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy