Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0254(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0303/2013

Внесени текстове :

A7-0303/2013

Разисквания :

PV 23/10/2013 - 18
CRE 23/10/2013 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2013 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0452

Протокол
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург

18. Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Докладчик: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, от името на групата S&D, Владко Тодоров Панайотов, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Владимир Уручев и Phil Bennion.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Seán Kelly.

Изказаха се: Janez Potočnik и Thomas Ulmer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 24.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност