Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0254(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0303/2013

Ingivna texter :

A7-0303/2013

Debatter :

PV 23/10/2013 - 18
CRE 23/10/2013 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2013 - 12.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0452

Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg

18. Faror som uppstår till följd av joniserande strålning * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Föredragande: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu för S&D-gruppen, Vladko Todorov Panayotov för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Vladimir Urutchev och Phil Bennion.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly.

Talare: Janez Potočnik och Thomas Ulmer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 24.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy