Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0337(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0166/2013

Внесени текстове :

A7-0166/2013

Разисквания :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Гласувания :

PV 24/10/2013 - 12.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0451

Протокол
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург

19. Обща програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г. ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година: „Благоденствие в рамките на нашата планета“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Докладчик: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Daciana Octavia Sârbu (докладчик по становището на комисията AGRI), Richard Seeber, от името на групата PPE, Mario Pirillo, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Roger Helmer, от името на групата EFD, Franco Bonanini, независим член на ЕП, Christa Klaß, Маруся Любчева, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Изказаха се: Janez Potočnik и Gaston Franco.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 24.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност