Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0337(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0166/2013

Indgivne tekster :

A7-0166/2013

Forhandlinger :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Afstemninger :

PV 24/10/2013 - 12.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0451

Protokol
Onsdag den 23. oktober 2013 - Strasbourg

19. Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Ordfører: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco forelagde betænkningen.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Daciana Octavia Sârbu (ordfører for udtalelse fra AGRI), Richard Seeber for PPE-Gruppen, Mario Pirillo for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Roger Helmer for EFD-Gruppen, Franco Bonanini, løsgænger, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Talere: Janez Potočnik og Gaston Franco.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 24.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik