Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0337(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0166/2013

Ingediende teksten :

A7-0166/2013

Debatten :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Stemmingen :

PV 24/10/2013 - 12.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0451

Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg

19. Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020: “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Rapporteur: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daciana Octavia Sârbu (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Mario Pirillo, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Helmer, namens de EFD-Fractie, Franco Bonanini, niet-fractiegebonden lid, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Gaston Franco.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 24.10.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid