Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0337(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0166/2013

Teksty złożone :

A7-0166/2013

Debaty :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Głosowanie :

PV 24/10/2013 - 12.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0451

Protokół
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg

19. Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)]Sprawozdawca: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Daciana Octavia Sârbu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Mario Pirillo w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Franco Bonanini niezrzeszony, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Głos zabrali: Janez Potočnik i Gaston Franco.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 24 października 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności