Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0337(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0166/2013

Predkladané texty :

A7-0166/2013

Rozpravy :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Hlasovanie :

PV 24/10/2013 - 12.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0451

Zápisnica
Streda, 23. októbra 2013 - Štrasburg

19. Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Spravodajca: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daciana Octavia Sârbu (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Richard Seeber v mene skupiny PPE, Mario Pirillo v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Roger Helmer v mene skupiny EFD, Franco Bonanini – nezaradený poslanec, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vystúpili: Janez Potočnik a Gaston Franco.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 24. októbra 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia