Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0337(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0166/2013

Ingivna texter :

A7-0166/2013

Debatter :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Omröstningar :

PV 24/10/2013 - 12.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0451

Protokoll
Onsdagen den 23 oktober 2013 - Strasbourg

19. Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: Att leva gott inom planetens gränser [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Föredragande: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Daciana Octavia Sârbu (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Richard Seeber för PPE-gruppen, Mario Pirillo för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Franco Bonanini, grupplös, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Talare: Janez Potočnik och Gaston Franco.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 24.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy