Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5.Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (předložené návrhy usnesení)
 6.Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (předložené návrhy usnesení)
 7.Přípravy na zasedání Evropské rady (24.–25. října 2013) (rozprava)
 8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik (rozprava)
 9.Změna pořadu jednání
 10.Členství ve výborech
 11.Hlasování
  
11.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – rozpočtový rok 2014 (hlasování)
  
11.2.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 – všechny oddíly (hlasování)
  
11.3.Znalosti v námořní oblasti 2020 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.4.Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I (hlasování)
  
11.5.Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I (hlasování)
  
11.6.Evropský námořní a rybářský fond ***I (hlasování)
  
11.7.Prekursory drog ***I (hlasování)
  
11.8.Konference o změně klimatu (hlasování)
  
11.9.Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (hlasování)
  
11.10.e-justice, akční plán na období 2014–2018 (hlasování)
  
11.11.Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (hlasování)
  
11.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik (hlasování)
  
11.13.Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa (hlasování)
  
11.14.Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) – Výroční zpráva Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice v roce 2012 (rozprava)
 16.Situace na Maledivách (rozprava)
 17.Zadržování aktivistů organizace Greenpeace v Rusku (rozprava)
 18.Ochrana před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření * (rozprava)
 19.Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 ***I (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (191 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (11924 kb) 
 
Zápis (216 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (2080 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (5469 kb) 
 
Zápis (235 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (2056 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (9768 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí