Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 7.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Οκτωβρίου 2013) (συζήτηση)
 8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (συζήτηση)
 9.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 10.Σύνθεση των επιτροπών
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Οικονομικό έτος 2014 (ψηφοφορία)
  11.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  11.3.Γνώσεις για τη θάλασσα 2020 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.4.Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων ***I (ψηφοφορία)
  11.5.Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  11.6.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  11.7.Πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών ***I (ψηφοφορία)
  11.8.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)
  11.9.Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ψηφοφορία)
  11.10.Σχέδιο δράσης e-Justice 2014-2018 (ψηφοφορία)
  11.11.Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, προσπάθειες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση: η θέση του ΕΚ σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012 (ψηφοφορία)
  11.12.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (ψηφοφορία)
  11.13.Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (ψηφοφορία)
  11.14.Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 της ΣΕΕ) - Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας το 2012 (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στις Μαλδίβες (συζήτηση)
 17.Φυλάκιση ακτιβιστών της Greenpeace στη Ρωσία (συζήτηση)
 18.Κίνδυνοι που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες * (συζήτηση)
 19.Γενικό πρόγραμμα δράσης της EE για το περιβάλλον έως το 2020 ***I (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (227 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (11924 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1457 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (5743 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (2097 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (9829 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου