Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. lokakuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 5.Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Eurooppa-neuvoston kokouksen (24.-25. lokakuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
 8.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
 9.Esityslistan muuttaminen
 10.Valiokuntien kokoonpano
 11.Äänestykset
  11.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2014 (äänestys)
  11.2.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (äänestys)
  11.3.Meriosaaminen 2020 -aloite (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  11.4.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I (äänestys)
  11.5.Yhteisön ja kolmansien maiden välinen huumausaineiden lähtöaineiden kauppa ***I (äänestys)
  11.6.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)
  11.7.Huumausaineiden lähtöaineet ***I (äänestys)
  11.8.Ilmastokokous (äänestys)
  11.9.Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (äänestys)
  11.10.Sähköisen oikeuden toimintasuunnitelma 2014–2018 (äänestys)
  11.11.Euroopan naapuruuspolitiikka - kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin (äänestys)
  11.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (äänestys)
  11.13.Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla (äänestys)
  11.14.SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman seurannan vuoksi (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU:n 36 artikla) - Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (keskustelu)
 16.Malediivien tilanne (keskustelu)
 17.Greenpeace-aktivistien vangitseminen Venäjällä (keskustelu)
 18.Ionisoivasta säteilystä aiheutuvat vaarat * (keskustelu)
 19.Yleinen unionin ympäristöalan toimintaohjelma vuoteen 2020 ***I (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (192 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestykset (11924 kb) 
 
Pöytäkirja (145 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (1338 kb) Nimenhuutoäänestykset (4663 kb) 
 
Pöytäkirja (235 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (1937 kb) Nimenhuutoäänestykset (9874 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö