Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkės pakeitimas
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. spalio 24-25 d.) (diskusijos)
 8.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (diskusijos)
 9.Darbotvarkės pakeitimas
 10.Komitetų sudėtis
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  
11.2.Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (balsavimas)
  
11.3.Žinios apie jūrą 2020 m. (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
11.4.Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas ***I (balsavimas)
  
11.5.Prekyba narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių ***I (balsavimas)
  
11.6.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (balsavimas)
  
11.7.Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) ***I (balsavimas)
  
11.8.Klimato kaitos konferencija (balsavimas)
  
11.9.Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (balsavimas)
  
11.10.E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (balsavimas)
  
11.11.Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (balsavimas)
  
11.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (balsavimas)
  
11.13.dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (balsavimas)
  
11.14.SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo ir gynybos politikos (ES sutarties 36 straipsnis) aspektai ir pagrindinės galimybės - Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 2012 m. (diskusijos)
 16.Padėtis Maldyvuose (diskusijos)
 17.Organizacijos „Greenpeace“ aktyvistų sulaikymas Rusijoje (diskusijos)
 18.Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų * (diskusijos)
 19.Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. ***I (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (191 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (11924 kb) 
 
Protokolas (188 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (2325 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (5578 kb) 
 
Protokolas (244 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (2077 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (9739 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika