Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 23 oktober 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging agenda
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 5.Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (debat)
 8.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)
 9.Wijziging agenda
 10.Samenstelling commissies
 11.Stemmingen
  
11.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie begrotingsjaar 2014 (stemming)
  
11.2.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (stemming)
  
11.3.Mariene kennis 2020 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
11.4.Toepassing en handhaving van internationale handelsregels ***I (stemming)
  
11.5.Handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren ***I (stemming)
  
11.6.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ***I (stemming)
  
11.7.Drugsprecursoren ***I (stemming)
  
11.8.Conferentie over klimaatverandering (stemming)
  
11.9.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (stemming)
  
11.10.Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (stemming)
  
11.11.Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (stemming)
  
11.12.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (stemming)
  
11.13.Migratiestromen in het Middellandse Zeegebied, met name in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (stemming)
  
11.14.Opschorting van de SWIFT-overeenkomst ingevolge de NSA-spionagepraktijken (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - Jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in 2012 (debat)
 16.Situatie op de Malediven (debat)
 17.Gevangenhouding van Greenpeace-activisten in Rusland (debat)
 18.Aan de blootstelling aan ioniserende straling verbonden gevaren * (debat)
 19.Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 ***I (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (189 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (11924 kb) 
 
Notulen (182 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (1954 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5467 kb) 
 
Notulen (242 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (1903 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (9834 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid