Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 23 października 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (złożone projekty rezolucji)
 6.Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (złożone projekty rezolucji)
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 października 2013 r.) (debata)
 8.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (debata)
 9.Zmiana porządku obrad
 10.Skład komisji
 11.Głosowanie
  
11.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (głosowanie)
  
11.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  
11.3.Wiedza o morzu 2020 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.4.Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego ***I (głosowanie)
  
11.5.Handel prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi ***I (głosowanie)
  
11.6.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)
  
11.7.Prekursory narkotykowe ***I (głosowanie)
  
11.8.Konferencja w sprawie zmiany klimatu (głosowanie)
  
11.9.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (głosowanie)
  
11.10.e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (głosowanie)
  
11.11.Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (głosowanie)
  
11.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (głosowanie)
  
11.13.Przepływy migracyjne na Morzu Śródziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem tragicznych wydarzeń u wybrzeży Lampedusy (głosowanie)
  
11.14.Zawieszenie porozumienia SWIFT w wyniku inwigilacji prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE) - Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2012 r. (debata)
 16.Sytuacja na Malediwach (debata)
 17.Zatrzymanie aktywistów Greenpeace w Rosji (debata)
 18.Zagrożenia wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego * (debata)
 19.Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. ***I (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (187 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (11924 kb) 
 
Protokół (188 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (1391 kb) Wyniki głosowań imiennych (4659 kb) 
 
Protokół (249 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (2062 kb) Wyniki głosowań imiennych (9919 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności