Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 23. oktober 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 5.Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (vloženi predlogi resolucij)
 6.Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (vloženi predlogi resolucij)
 7.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (24. in 25. oktobra 2013) (razprava)
 8.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (razprava)
 9.Sprememba dnevnega reda
 10.Sestava odborov
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2014 (glasovanje)
  
11.2.Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 - vsi oddelki (glasovanje)
  
11.3.Znanje o morju 2020 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I (glasovanje)
  
11.5.Trgovina s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami ***I (glasovanje)
  
11.6.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)
  
11.7.Predhodne sestavine pri prepovedanih drogah ***I (glasovanje)
  
11.8.Konferenca o podnebnih spremembah (glasovanje)
  
11.9.Organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja (glasovanje)
  
11.10.Akcijski načrt za e-pravosodje 2014–2018 (glasovanje)
  
11.11.Evropska sosedska politika na poti k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 2012 (glasovanje)
  
11.12.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (glasovanje)
  
11.13.Migracijski tokovi v Sredozemlju, s posebnim poudarkom na tragičnih dogodkih pri otoku Lampedusa (glasovanje)
  
11.14.Prekinitev izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko (člen 36 PEU) - Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki v letu 2012 (razprava)
 16.Razmere na Maldivih (razprava)
 17.Pridržanje aktivistov Greenpeacea v Rusiji (razprava)
 18.Nevarnosti zaradi ionizirajočega sevanja * (razprava)
 19.Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 ***I (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (186 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (11924 kb) 
 
Zapisnik (179 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (1387 kb) Izid poimenskega glasovanja (4677 kb) 
 
Zapisnik (235 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (2056 kb) Izid poimenskega glasovanja (9914 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov