Indeks 
Zapisnik
PDF 237kWORD 180k
Srijeda, 23. listopada 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izmjena dnevnog reda
 3.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 4.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 5.Migracijski tokovi u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 24. do 25. listopada 2013.) (rasprava)
 8.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike (rasprava)
 9.Izmjena dnevnog reda
 10.Sastav odbora
 11.Glasovanje
  
11.1.Nacrt općeg proračuna Europske unije – proračunska godina 2014. (glasovanje)
  
11.2.Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. - svi dijelovi (glasovanje)
  
11.3.Znanje o moru 2020. (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila ***I (glasovanje)
  
11.5.Trgovina prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja ***I (glasovanje)
  
11.6.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (glasovanje)
  
11.7.Prekursori za drogu ***I (glasovanje)
  
11.8.Konferencija o klimatskim promjenama (glasovanje)
  
11.9.Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca (glasovanje)
  
11.10.Akcijski plan za e-pravosuđe 2014. - 2018. (glasovanje)
  
11.11.Europska politika susjedstva: prema jačanju partnerstva: stajalište Europskog parlamenta o izvješćima za 2012. (glasovanje)
  
11.12.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike (glasovanje)
  
11.13.Migracijski tokovi u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse (glasovanje)
  
11.14.Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Glavni aspekti i osnovni odabiri zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike (članak 36. UEU-a) - Godišnje izvješće Vijeća Europskom parlamentu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici u 2012. (rasprava)
 16.Stanje na Maldivima (rasprava)
 17.Pritvaranje aktivista Greenpeacea u Rusiji (rasprava)
 18.Opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju * (rasprava)
 19.Opći akcijski program Unije za okoliš do 2020. ***I (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zaključenje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:35 sati.


2. Izmjena dnevnog reda

Predsjednica obavještava da je Odbor BUDG jučer usvojio izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio III. – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Predsjednica predlaže da se o tom izvješću održi glasovanje u četvrtak 24. listopada 2013. sa sljedećim rokovima:

Rok za podnošenje amandmana danas, srijeda 23. listopada 2013., 12 sati

glasovanje: sutra četvrtak 24. listopada 2013., 12 sati.

Govorili su: Daniel Cohn-Bendit u ime kluba Verts/ALE, koji se suprotstavio tom prijedlogu i zatražio održavanje izvanredne plenarne sjednice početkom studenog kako bi Parlament glasao unaprijed poznavajući namjere Vijeća u vezi nacrta izmjene proračuna br. 6/2013 i 8/2013, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, koji je zatražio pojašnjenje Vijeća prije glasovanja, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, koji je uložio zahtjev da aktualno predsjedništvo Vijeća najkasnije u četvrtak objavi izjavu o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2013, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, koji je zatražio jamstva Vijeća i Komisije i Alain Lamassoure (predsjednik Odbora BUDG).

Govorili su: José Manuel Barroso (predsjednik Komisije), Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća), Guy Verhofstadt i Daniel Cohn-Bendit.

Elektroničkim glasovanjem (119 za, 45 protiv, 8 uzdržanih), Parlament je odobrio prijedlog predsjednice.

Parlament je zatim odobrio uvrštavanje na dnevni red sjednice rasprave o tom pitanju.


3. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana Uredba Komisije po modelu Financijske uredbe za javno-privatna partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 30. rujna 2013.

- Delegirana Uredba Komisije o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))

upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 30. rujna 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na izuzeće za olovo u lemovima, premazima priključaka električnih i elektroničkih komponenata i tiskanih pločica, spojevima električnih žica, zaštitnih naprava i ugrađenih konektora koji se koriste u a) magnetskim poljima unutar područja promjera od 1 m oko izocentra magneta u medicinskoj opremi za magnetsku rezonanciju, uključujući monitore za pacijente dizajnirane za korištenje unutar tog područja ili b) u magnetskim poljima unutar udaljenosti od 1 m od vanjskih površina ciklotronskih magneta, magneta za vođenje snopa zraka i kontrolu smjera snopa zraka koji se primjenjuju u terapiji česticama (C(2013)06763 – 2013/2918(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (C(2013)06766 – 2013/2889(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 14. listopada 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe prilagođivanja tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao element u legurama za ležaje i habajuće površine u medicinskoj opremi izloženoj ionizirajućem zračenju (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe prilagođivanja tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij u fosfornim premazima u pojačivačima slike za rendgenske slike do 31. prosinca 2019. te u rezervnim dijelovima za rendgenske sustave stavljene na tržište EU-a prije 1. siječnja 2020. (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe prilagođivanja tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovni acetat za uporabu kao marker u stereotaktičkim okvirima za glavu pri uporabi sustava za CT (računalnu tomografiju) i MRI te u sustavima za pozicioniranje u opremi za terapiju gama-zračenjem i česticama (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo koje omogućuje vakuumski čvrste veze između aluminija i čelika u pojačivačima rendgenske slike (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izuzeću za olovo u lemu na tiskanim pločicama, završnim premazima električnih i elektroničkih komponenta i premazima tiskanih pločica, lemovima za spajanje žica i kabela, lemovima koji spajaju pretvarače i senzore koji se trajno upotrebljavaju na temperaturi ispod -20 °C pod normalnim uvjetima rada i skladištenja (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izuzeću za olovo u površinskim premazima na sustavima pinskih konektora koji zahtijevaju konektore od nemagnetnih materijala koji se trajno upotrebljavaju na temperaturi ispod -20 °C pod normalnim uvjetima rada i skladištenja (C(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima za montažu digitalnih detektora polja s kadmij teluridom i kadmij cink teluridom na tiskane pločice (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo i kadmij u metalnim spojevima koji tvore supravodljive magnetske krugove u detektorima MRI, SQUID, NMR (nuklearna magnetska rezonancija) ili FTMS (spektrometar masa uz Fourierovu transformaciju) (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u legurama, kao supravodič ili toplinski vodič, koje se koriste u rashladnim glavama kriohladnjaka i/ili u krio-hlađenim hladnim sondama i/ili u krio-hlađenim sustavima za izjednačavanje potencijala, u medicinskim uređajima (kategorija 8) i/ili u industrijskim nadzornim i kontrolnim instrumentima (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za heksavalentni krom u alkalijskim raspršivačima koji se upotrebljavaju za izradu fotokatoda u pojačalima rendgenskih snimaka do 31. prosinca 2019. i u zamjenskim dijelovima za rendgenske sustave koji su stavljeni na tržište Europske unije prije 1. siječnja 2020. (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima na tiskanim pločicama detektora i jedinicama za prikupljanje podataka za uređaje za pozitronsku emisijsku tomografiju koji su integrirani u opremu za magnetsku rezonanciju (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima na tiskanim pločicama s montiranim dijelovima koje se koriste u klasama II.a i II.b mobilnih medicinskih proizvoda iz Direktive 93/42/EEZ, osim prijenosnih defibrilatora za prvu pomoć (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe prilagođivanja tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za 3,5 mg žive po žarulji u kompaktnim fluorescentnim žaruljama s jednim podnoškom, za opće primjene osvjetljenja < 30 W, sa životnim vijekom jednakim ili duljim od 20 000 h (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo, kadmij i heksavalentni krom u zamjenskim dijelovima koji se ponovno upotrebljavaju, a dobiveni su iz medicinskih uređaja stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2014. i koji se koriste u kategoriji 8 opreme stavljene na tržište prije 22. srpnja 2021., pod uvjetom da se ponovna uporaba odvija u povratnim sustavima zatvorene petlje poslovanja između tvrtki koji se mogu provjeravati, i da se potrošači obavijeste o ponovnoj uporabi dijelova (C(2013)06838 – 2013/2913(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao aktivator u fluorescentnom prahu žarulja na pražnjenje kada se upotrebljavaju kao žarulje za ekstrakorporalnu fotoferezu i koje sadrže BSP (BaSi2O5:Pb) fosfore (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 18. listopada 2013.


4. Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) te Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 u pogledu emisije iz teških vozila (Euro VI.) (D028215/02 - 2013/2919(RPS) - rok: 22. siječnja 2014.)
upućeno nadležni: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga I., II. i III. Direktivi 2000/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora namijenjenih za pogon traktora za poljoprivredu i šumarstvo (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - rok: 17. siječnja 2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga I., II. i III. Direktivi 2003/37/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - rok: 17. siječnja 2014.)
upućeno nadležni: IMCO

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kromom obogaćenog kvasca koji se koristi za proizvodnju dodataka prehrani i kromovog (III) laktata trihidrata koji se dodaje hrani (D029366/02 - 2013/2920(RPS) - rok: 23. siječnja 2014.)
upućeno nadležni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (D029440/02 - 2013/2899(RPS) - rok: 18. siječnja 2014.)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: AGRI (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (D029442/02 - 2013/2900(RPS) - rok: 19. siječnja 2014.)
upućeno nadležni: ENVI (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: AGRI (članak 50. Poslovnika)

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - rok: 23. studenog 2013.)
upućeno nadležni: IMCO


5. Migracijski tokovi u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Migracijski tokovi u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse (2013/2827(RSP))

Rasprava je održana 9. listopada 2013. (točka 16. zapisnika od 9.10.2013.).

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Marco Scurria i Hubert Pirker u ime kluba PPE o migracijskim tokovima u Mediteranu, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder u ime kluba ALDE o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP)) (B7-0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes i Rita Borsellino u ime kluba S&D o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto i Rolandas Paksas u ime kluba EFD o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini i Cristiana Muscardini u ime kluba ECR o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa i Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL o migracijskim tokovima u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep i Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE o migracijskim tokovima u Sredozemnom moru, s posebnom pozornošću na tragične događaje kod Lampeduse (2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

Glasovanje: 23. listopada 2013.


6. Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost (2013/2831(RSP))

Rasprava je održana 9. listopada 2013. (točka 19. zapisnika od 9.10.2013.).

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino i Hubert Pirker u ime kluba PPE o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost (2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes i Birgit Sippel u ime kluba S&D o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora NSA-a 2013/2831(RSP) (B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht u ime kluba Verts/ALE o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora NSA-a (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo i Marielle de Sarnez u ime kluba ALDE o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon i Younous Omarjee u ime kluba GUE/NGL o suspenziji sporazuma SWIFT zbog nadzora NSA-a (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Glasovanje: 23. listopada 2013.


7. Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 24. do 25. listopada 2013.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 24. do 25. listopada 2013.) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Joseph Daul u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Guy Verhofstadt u ime kluba ALDE, Daniel Cohn-Bendit u ime kluba Verts/ALE, Martin Callanan u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL, Nigel Farage u ime kluba EFD, Laurence J.A.J. Stassen, nezavisna zastupnica, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual i Edit Herczog.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su: Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell i Frank Engel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su: Olli Rehn (potpredsjednik Komisije) i Vytautas Leškevičius.

Rasprava je zaključena.


8. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike (rasprava)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2013. [2013/2134(INI)] Izvjestiteljica: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira predstavila je izvješće.

Govorili su: Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Olli Rehn (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Catherine Trautmann (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Verónica Lope Fontagné (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Andreas Schwab (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Tamás Deutsch (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Marije Cornelissen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Jean-Paul Gauzès u ime kluba PPE, Pervenche Berès u ime kluba S&D, Philippe De Backer u ime kluba ALDE, Philippe Lamberts u ime kluba Verts/ALE, Syed Kamall u ime kluba ECR, Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL, Claudio Morganti u ime kluba EFD, Auke Zijlstra, nezavisni zastupnik, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain i Alfredo Pallone.

Govorili su: Olli Rehn i Vytautas Leškevičius.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 23. listopada 2013.


PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

9. Izmjena dnevnog reda

Govorio je Carl Schlyter kako bi ukazao na tehnički problem u vezi s elektroničkom poveznicom s amandmanima podnesenim na glasovanje na prethodnom glasovanju.

°
° ° °

Govorio je Ashley Fox kako bi zatražio da sutrašnja dnevna sjednica počne u 8:30 umjesto u 9:00 sati kako bi se omogućila rasprava o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2013 Europske unije za financijsku godinu 2013, Dio III. – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Parlament je pristao na taj zahtjev.

Time je izmijenjen dnevni red.


10. Sastav odbora

Predsjednica je od kluba zastupnika PPE primila sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor EMPL: Martin Kastler više nije član tog odbora

Odbor ENVI: Martin Kastler

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena ni jedna primjedba.


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Nacrt općeg proračuna Europske unije – proračunska godina 2014. (glasovanje)

- Nacrti izmjena odobrenih sredstava iz dijela III. općeg proračuna Europske unije za proračunsku godinu 2014. koji se odnose na Komisiju;

- Nacrti izmjena odobrenih sredstava iz dijelova I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. općeg proračuna Europske unije za proračunsku godinu 2014. koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U skladu s odredbama ugovora, da bi se nacrti amandmana usvojili potrebna je većina glasova zastupnika Europskog parlamenta.

(Nacrti usvojenih amandmana nalaze se u prilogu „Usvojenih tekstova”)
(
prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Govorili su:

Prije glasovanja, Anne E. Jensen (izvjestiteljica) predložila je sljedeće tehničke izmjene:

"Zbog složenosti postupka svake se godine glasuje o određenim tehničkim prilagodbama. Dokument DOC 6 je jedini referentni dokument u vezi s iznosima. U slučaju izmjena koje se odnose na više proračunskih linija, glasuje se o svim linijama koje su obuhvaćene tim izmjenama.

1) Četiri amandmana treba izmijeniti na sljedeći način:

Br. 1083: na liniji 16 03 01 01 - Multimedijske aktivnosti, iznos sredstava za plaćanje trebao bi glasiti 29,895 milijuna EUR umjesto 29,395 milijuna EUR

Br. 1234: vezano uz plan radnih mjesta EFSA-e, ukupan broj radnih mjesta funkcijske skupine AST trebao bi glasiti 112 umjesto 110, s ukupno 5 stalnih mjesta i 344 mjesta za privremeno osoblje, sa 349 radnih mjesta, umjesto 347

Br. 1238: vezano uz plan radnih mjesta Agencije ACER, ukupan broj radnih mjesta za funkcijsku skupinu AD trebao bi glasiti 73 umjesto 74 te je stoga sveukupno 96 takvih radnih mjesta

Br. 1063:vezano uz novu liniju o „stvarnom i željenom stanju gospodarskog potencijala u regijama izvan grčkog glavnog grada Atene”. Ovaj se amandman odnosi na novo pripremno djelovanje, a ne na pilot projekt

2) Dva su amandmana usvojena unutar krivih proračunskih stavki pa bi se trebalo izmijeniti sljedeće:

Br. 1153: pripremno djelovanje – e-platforma za susjedstvo treba se uključiti u Naslov 1.a umjesto u Naslov 4

Br. 1078: Pilot-projekt za aplikaciju za mobilne uređaje Your Europe Travel (YET) trebao bi biti uključen u Naslov 2. Umjesto u Naslov 3.

3) Dva se amandmana o postojećim pilot-projektima moraju povući i zamijeniti amandmanima za stvaranje novih linija pripremnog djelovanja:

Br. 1075: Pripremno djelovanje — Zdrava prehrana: rano djetinjstvo i sve starije stanovništvo

Br. 1087: Pripremno djelovanje — Financiranje rehabilitacije žrtava mučenja

4) Za izbjegavanje dupliciranja, morat će se provesti tehnički ispravci za izmjenu referenci proračunskih linija određenog broja novih linija (uglavnom pilot-projekti i pripremna djelovanja) predložena u našim amandmanima.

Konačno, stajalište Parlamenta ne uzima u obzir Pismo izmjene br. 2/2014 kojeg je Komisija usvojila 16. listopada, koje će se integrirati tijekom Mirenja.

Hvala na vašoj pažnji i tražim da Parlament podrži ove prijedloge."

Gospođa predsjednica zaključila je da nema primjedbi u vezi predloženih izmjena.

Tijekom glasovanja, Derek Roland Clark, o odvijanju glasovanja.

Nakon glasovanja:

- Alain Lamassoure (predsjednik Odbora BUDG) o rezultatu glasovanja;

- Algimantas Rimkūnas (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) primio je na znanje različita stajališta Parlamenta i Vijeća te je podržao sazivanje odbora za mirenje sukladno članku 314., stavku 4. podstavku c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


11.2. Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. - svi dijelovi (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Odbor za proračune. Suizvjestitelji: Monika Hohlmeier i Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0437)


11.3. Znanje o moru 2020. (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o „Znanju o moru 2020.: kartiranje morskog dna u cilju promicanja održivog ribarstva” [2013/2101(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0438)


11.4. Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0439)

Govorili su:

Niccolò Rinaldi (izvjestitelj) na osnovi članka 57. stavka 2. Poslovnika predložio je da se izvješće ponovno uputi na razmatranje odboru.

Elektroničkim glasovanjem (591 za, 17 protiv, 71 uzdržani) Parlament je odobrio zahtjev.

Pitanje je time vraćeno nadležnom odmoru na ponovno razmatranje.


11.5. Trgovina prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Franck Proust (A7-0167/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0440)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0440)


11.6. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (glasovanje)

Izvješće o izmijenjenom prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 te Uredbe Vijeća br. XXX/2011 o integriranoj pomorskoj politici [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A7-0282/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0441)

Govorili su:

Lucas Hartong, prije glasovanja, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, kako bi podnijela usmeni amadman na amandman 538, koji je usvojen, Dolores García-Hierro Caraballo, kako bi podnijela usmeni amandaman na članak 3. stavak 2. nakon točke 18., koji je usvojen, Gabriel Mato Adrover i Alain Cadec (izvjestitelj), kako bi pojasnili taj usmeni amandman, Guido Milana, kako bi povukao svoj usmeni amandman na amandman 189.

Alain Cadec, prije glasovanja o prijedlogu Komisije, kako bi najavio da namjerava započeti pregovore s Vijećem.

Glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji je odgođeno u očekivanju usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira.


11.7. Prekursori za drogu ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge [COM(2012)0548 - C7-0319/2012- 2012/0261(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Anna Hedh (A7-0153/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0442)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0442)

Govorili su:

Janez Potočnik (povjerenik Komisije), nakon glasovanja.


11.8. Konferencija o klimatskim promjenama (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0482/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0443)


11.9. Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca (glasovanje)

Izvješće o organiziranom kriminalu, korupciji i pranju novca: preporuke za radnje i inicijative koje treba poduzeti (završno izvješće) [2013/2107(INI)] - . Izvjestitelj: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0444)

Govorili su:

Marc Tarabella, prije glasovanja o amandmanu 32, Salvatore Iacolino (izvjestitelj), prije glasovanja o prijedlogu rezolucije, kako bi predložio usmeni amandman nakon uvodne izjave AY, koji je usvojen, i Sonia Alfano, kako bi odala počast žrtvama mafije i organiziranog kriminala.

Budući da je bilo kasno, predsjedavajuća je pozvala skupštinu da se izjasni o tome želi li da se glasovanje nastavi ili odgodi.

Elektroničkim glasovanjem (379 za, 206 protiv, 26 uzdržanih), Parlament je dobrio nastavak glasovanja.


11.10. Akcijski plan za e-pravosuđe 2014. - 2018. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0465/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0445)


11.11. Europska politika susjedstva: prema jačanju partnerstva: stajalište Europskog parlamenta o izvješćima za 2012. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0484/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0446)

Govorili su:

Jacek Saryusz-Wolski, kako bi podnio dva usmena amandmana na stavak 16., na amandman 22 i na stavak 40., koji su usvojeni.


11.12. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2013. [2013/2134(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0447)

Govorili su:

Nakon glasovanja, Michael Cashman, kako bi čestitao predsjedavajućoj na vođenju glasovanja, i Edward McMillan-Scott, o organizaciji vremena za glasovanje.


11.13. Migracijski tokovi u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse (glasovanje)

Rasprava je održana 9 listopada 2013 (točka 16 zapisnika od 9.10.2013.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 23 listopada 2013 (točka 5 zapisnika od 23.10.2013.).

Prijedlozi rezolucija B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013 i B7-0480/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0474/2013

(koji zamjenjujeB7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 i B7-0480/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino i Roberta Angelilli, u ime kluba PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes i Rita Borsellino, u ime kluba S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff i Niccolò Rinaldi, u ime kluba ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL,

- Rolandas Paksas, u ime kluba EFD,

- Cristiana Muscardini.

Usvojen (P7_TA(2013)0448)

(Prijedlog rezolucije B7-0478/2013 se ne razmatra.)


11.14. Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost (glasovanje)

Rasprava je održana 9 listopada 2013 (točka 9 zapisnika od 9.10.2013.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 23 listopada 2013 (točka 6 zapisnika od 23.10.2013.).

Prijedlozi rezolucija B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 i B7-0481/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B7-0467/2013

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0468/2013

(koji zamjenjujeB7-0468/2013, B7-0471/2013 i B7-0472/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes i Birgit Sippel, u ime kluba S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez i Ivo Vajgl, u ime kluba ALDE,

- Jan Philipp Albrecht i Judith Sargentini, u ime kluba Verts/ALE.

Usvojen (P7_TA(2013)0449)

Govorili su:

Prije glasovanja, Manfred Weber, u ime kluba PPE, kako bi na osnovi članka 177. Poslovnika zatražio odgodu glasovanja, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kako bi podržao taj zahtjev, i Alexander Graf Lambsdorff, kako bi se usprotivio zahtjevu

Elektroničkim glasovanjem (270 za, 298 protiv, 12 uzdržani), Parlament je odbio zahtjev.

(Prijedlog rezolucije B7-0481/2013 se ne razmatra.)


12. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Usmena obrazloženja glasovanja objavit će se sutra.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Glavni aspekti i osnovni odabiri zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike (članak 36. UEU-a) - Godišnje izvješće Vijeća Europskom parlamentu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici u 2012. (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Glavni aspekti i osnovni odabiri zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike (članak 36. UEU-a) (2013/2597(RSP))

Izvješće o godišnjem izvješću Vijeća Europskom parlamentu o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici [2013/2081(INI)] Izvjestitelj: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok predstavio je izvješće.

Catherine Ashton (potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Nadezhda Neynsky (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu u ime kluba S&D, Andrew Duff u ime kluba ALDE, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Charles Tannock i Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock u ime kluba ECR, Willy Meyer u ime kluba GUE/NGL, Bastiaan Belder u ime kluba EFD, Adrian Severin, nezavisni zastupnik, i Michael Gahler.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis i Alojz Peterle.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons i Ivo Vajgl.

Govorili su: Catherine Ashton i Elmar Brok.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 24. listopada 2013.


16. Stanje na Maldivima (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Maldivima (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (Potpredsjednice Komisije/Visoka predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:).

Govorili su: Thomas Mann u ime kluba PPE, i Alexander Mirsky u ime kluba S&D.

PREDSJEDA: Alexander ALVARO
potpredsjednik

Govorili su: Phil Bennion u ime kluba ALDE, Barbara Lochbihler u ime kluba Verts/ALE, i Charles Tannock u ime kluba ECR.

Govorio je Vytautas Leškevičius.

Rasprava je zaključena.


17. Pritvaranje aktivista Greenpeacea u Rusiji (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pritvaranje aktivista Greenpeacea u Rusiji (2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Janez Potočnik (povjerenik Komisije) dal su izjave.

Govorili su: Wim van de Camp u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl u ime kluba ALDE, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski u ime kluba ECR, Mikael Gustafsson u ime kluba GUE/NGL, Daniël van der Stoep, nezavisni zastupnik, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo Søndergaard, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa Jaakonsaari, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman, koji se nadovezao na prethodnu izjavu, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen i Sandra Petrović Jakovina.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy i Ulrike Lunacek.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Janez Potočnik i Vytautas Leškevičius.

Rasprava je zaključena.


18. Opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Vijeća o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Izvjestitelj: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer predstavio je izvješće.

Govorio je Janez Potočnik (povjerenik Komisije).

Govorili su: Richard Seeber u ime kluba PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu u ime kluba S&D, Vladko Todorov Panayotov u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Michèle Rivasi u ime kluba Verts/ALE, Sabine Wils u ime kluba GUE/NGL, Vladimir Urutchev i Phil Bennion.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Seán Kelly.

Govorili su: Janez Potočnik i Thomas Ulmer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 24. listopada 2013.


19. Opći akcijski program Unije za okoliš do 2020. ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o općem akcijskom programu Unije za okoliš do 2020.: „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Izvjestitelj: Gaston Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco predstavio je izvješće.

Govorio je Janez Potočnik (povjerenik Komisije).

Govorili su: Daciana Octavia Sârbu (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Richard Seeber u ime kluba PPE, Mario Pirillo u ime kluba S&D, Gerben-Jan Gerbrandy u ime kluba ALDE, Margrete Auken u ime kluba Verts/ALE, João Ferreira u ime kluba GUE/NGL, Roger Helmer u ime kluba EFD, Franco Bonanini, nezavisni zastupnik, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Govorili su: Janez Potočnik i Gaston Franco.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 24. listopada 2013.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 521.900/OJJE).


21. Zaključenje dnevne sjednice

Dnevna sjednica je zaključena u 20:50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti