Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 24. oktoober 2013 - Strasbourg

2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

LIBE

- Naistevastase vägivalla vastane võitlus (2013/2004(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: LIBE

AFET

Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, AGRI

ITRE

- Rahastamisvahendite ja -lepingute puhul võrdlusalusena kasutatavad indeksid (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja leviku ennetamine ja kontrollimine (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (kodukorra artikkel 37)

- Kalandust ja loomatervist käsitlevate määruste muutmine, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH
nõuandvad komisjonid: ENVI, REGI, JURI (kodukorra artikkel 37)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika