Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 oktober 2013 - Straatsburg

2. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies

LIBE
- Bestrijding van geweld tegen vrouwen (2013/2004(INI))
verwezen naar ten principale: FEMM
advies: LIBE

AFET
- In
nvoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, AGRI

ITRE
- Indices gebruikt als benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA
- Preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI

JURI (artikel 37 van het Reglement)
- Wijziging van verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 - 2013/0191(COD))
verwezen naar ten principale: PECH
advies: ENVI, REGI, JURI (artikel 37 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid