Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. októbra 2013 - Štrasburg

2. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

LIBE

- Boj proti násiliu páchanému na ženách (2013/2004(INI))
pridelené gestorský výbor: FEMM
stanovisko: LIBE

AFET

- Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))
pridelené gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET, AGRI

ITRE

- Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
pridelené gestorský výbor: ECON
stanovisko: BUDG, ITRE, JURI, IMCO

INTA

- Prevencia a riadenie introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
pridelené gestorský výbor: PECH
stanovisko: ENVI, REGI, JURI ()

JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Zmena určitých nariadení v oblasti rybolovu a zdravia zvierat z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii (COM(2013)0417 - C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))

pridelené gestorský výbor: PECH

stanovisko: ENVI, REGI, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia