Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων INF 1/2013, INF 2/2013 και INF 3/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στο σχέδιο που παρουσίασε το Δικαστήριο σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων 5/2013 και 6/2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου