Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2013 - Strasbourg

4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. af XXX om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for aminopyralid, chlorantraniliprol, cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenon og quinoxyfen i eller på visse produkter (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - frist: 24/12/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik