Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 24. oktoober 2013 - Strasbourg

4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmine kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluv rakendusmeetmete eelnõu:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses aminopüraliidi, kloorantraniliprooli, tsüflufenamiidi, mepikvaadi, metalaksüül-M-i, propamokarbi, püriofenooni ja kinoksüfeeni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - tähtaeg: 24/12/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika