Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 24. lokakuuta 2013 - Strasbourg

4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, kloroantraniiliproolin, syflufenamidin, mepikvatin, metalaksyyli-M:n, propamokarbin, pyriofenonin ja kinoksifeenin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) - määräaika: 24/12/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö