Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d. - Strasbūras

4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- XXX Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, chlorantraniliprolio, ciflufenamido, mepikvato, metalaksilo-M, propamokarbo, piriofenono ir chinoksifeno likučių koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D029073/02 - 2013/2923(RPS) - terminas: 24/12/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI.

Teisinė informacija - Privatumo politika