Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 oktober 2013 - Straatsburg

4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, is aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aminopyralide, chlorantraniliprole, cyflufenamide, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenon en quinoxyfen in of op bepaalde producten (D029073/02 2013/2923(RPS)) - termijn: 24/12/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI.

Juridische mededeling - Privacybeleid