Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 octombrie 2013 - Strasbourg

4. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aminopiralid, clorantraniliprol, ciflufenamid, mepiquat, metalaxil-M, propamocarb, piriofenonă și quinoxifen din sau de pe anumite produse (D029073/02 – 2013/2923(RPS)) - termen: 24/12/2013)
retrimis fond: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate