Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 24. oktober 2013 - Strasbourg

4. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu je bil predložen naslednji osnutek izvedbenih ukrepov, ki sodi v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, klorantraniliprol, ciflufenamid, mepikvat, metalaksil-M, propamokarb, piriofenon in kvinoksifen v ali na nekaterih proizvodih (D029073/02 - 2013/2923(RPS) )- rok: 24/12/2013)
posredovano pristojni: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov