Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. október 24., Csütörtök - Strasbourg

5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Javaslat az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG

- A DEC 28/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 31/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 32/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

- Javaslat a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásnak az Egyesült Államokkal történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2013. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2013. október 21-i álláspontja (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ITRE, INTA, IMCO

- A DEC 35/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a jón-tengeri mélyfúrásokról (B7-0463/2013)

utalva

illetékes :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a hamisítás elleni küzdelem új eszközeiről (B7-0485/2013)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szegénység felszámolásáról (B7-0486/2013)

utalva

illetékes :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr és Laurence J.A.J. Stassen. Állásfoglalásra irányuló indítvány az euróövezetbeli megtakarítások részleges elkobzására irányuló javaslatokról (B7-0487/2013)

utalva

illetékes :

ECON

- Hans-Peter Martin. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kínai beruházók szerepvállalásáról az európai uniós atomenergia területén (B7-0488/2013)

utalva

illetékes :

ITRE

2.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 121. cikke)

- Kristiina Ojuland és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat a Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz hivatalnokokkal szembeni közös vízumkorlátozások bevezetéséről (B7-0473/2013)

utalva

illetékes :

LIBE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat