Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 octombrie 2013 - Strasbourg

5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, referitor la chestiuni legate de readmisie (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, referitor la chestiuni legate de readmisie (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (13152/2013 - C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 28/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

retrimis

fond :

aviz:

BUDG

AFET

- Propunere de virament de credite DEC 31/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

retrimis

fond :

aviz:

BUDG

AFET, BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 32/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui memorandum de înțelegere revizuit cu Statele Unite ale Americii referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general pentru exercițiul 2013: Poziția Consiliului din 21 octombrie 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE, INTA, IMCO

- Propunere de virament de credite DEC 35/2013 - Secțiunea III - Comisia (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputaţi:

2.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la forajele din Marea Ionică (B7-0463/2013)

retrimis

fond :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la noile instrumente pentru combaterea contrafacerii (B7-0485/2013)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Propunere de rezoluție referitoare la eradicarea sărăciei (B7-0486/2013)

retrimis

fond :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr Laurence J.A.J. Stassen. Propunere de rezoluţie referitoare la propunerile de confiscare parțială a depozitelor de economii în zona euro (B7-0487/2013)

retrimis

fond :

ECON

- Hans-Peter Martin. Propunere de rezoluţie referitoare la implicarea investitorilor chinezi în Uniunea Europeană în domeniul energiei nucleare (B7-0488/2013)

retrimis

fond :

ITRE

2.2) propuneri de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Kristiina Ojuland și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky (B7-0473/2013)

retrimis

fond :

LIBE

retrimis

fond :

AFET

Aviz juridic - Politica de confidențialitate