Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 24. oktober 2013 - Strasbourg

5. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (11250/2013 - C7-0351/2013 – 2013/0120/A(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (11313/2013 – C7-0356/2013 – 2013/0120/B(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (13152/2013 - C7-0370/2013 - 2013/0282(NLE))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 28/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0086/2013 - C7-0371/2013 - 2013/2265(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 31/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0087/2013 - C7-0372/2013 - 2013/2266(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 32/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0088/2013 - C7-0373/2013 - 2013/2267(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta2020 (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi spremenjenega Memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (14374/2013 - C7-0377/2013 - 2013/0324(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2013: stališče Sveta z dne 21. oktobra 2013 (14870/2013 - C7-0378/2013 - 2013/2151(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola proti nedovoljeni proizvodnji in trgovini s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in strelivom, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (12324/2013 - C7-0379/2013 - 2013/0083(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ITRE, INTA, IMCO

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 35/2013 - Oddelek III - Komisija (N7-0093/2013 - C7-0380/2013 - 2013/2268(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlog resolucije (člen 120 Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vrtanju v Jonskem morju (B7-0463/2013)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o novih instrumentih za boj proti ponarejanju (B7-0485/2013)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

IMCO

- Silvia-Adriana Ţicău. Predlog resolucije o izkoreninjenju revščine (B7-0486/2013)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Philip Claeys, Marine Le Pen, Franz Obermayr in Laurence J.A.J. Stassen. Predlog resolucije o predlogih o delni zaplembi hranilnih vlog v euroobmočju (B7-0487/2013)

posredovano

pristojni :

ECON

- Hans-Peter Martin. Predlog resolucije o dejavnosti kitajskih vlagateljev na področju jedrske energije v Evropski uniji (B7-0488/2013)

posredovano

pristojni :

ITRE

2.2) predlogi priporočil (člen 121 Poslovnika)

- Kristiina Ojuland in Guy Verhofstadt, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Svetu o določitvi skupnih vizumskih omejitev za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (B7-0473/2013)

posredovano

pristojni :

LIBE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov