Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2080(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0313/2013

Forhandlinger :

PV 24/10/2013 - 6
CRE 24/10/2013 - 6

Afstemninger :

PV 24/10/2013 - 12.5
CRE 24/10/2013 - 12.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0454

Protokol
Torsdag den 24. oktober 2013 - Strasbourg

6. Elektronisk kommunikation - Nylige forslag til at gennemføre det digitale indre marked (forhandling)
CRE

Betænkning om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation [2013/2080(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000109/2013) af Giles Chichester, for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Nylige forslag til at gennemføre det digitale indre marked (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann forelagde betænkningen..

Giles Chichester begrundede spørgsmålet.

Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Malcolm Harbour (ordfører for udtalelse fra IMCO), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis og Giles Chichester.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Angelika Niebler og Andreas Mölzer.

Talere: Neelie Kroes, Catherine Trautmann og Neelie Kroes, som tilføjede en præcisering.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 24.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik