Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2080(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0313/2013

Debatter :

PV 24/10/2013 - 6
CRE 24/10/2013 - 6

Omröstningar :

PV 24/10/2013 - 12.5
CRE 24/10/2013 - 12.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0454

Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg

6. Elektronisk kommunikation - Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (debatt)
CRE

Betänkande om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation [2013/2080(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000109/2013) från Giles Chichester, för ECR, till kommissionen: Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013)

Catherine Trautmann redogjorde för betänkandet..

Giles Chichester utvecklade frågan.

Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Malcolm Harbour (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Pilar del Castillo Vera, Sergio Gaetano Cofferati, Jens Rohde, Adam Bielan, Jolanta Emilia Hibner, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis och Giles Chichester.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angelika Niebler och Andreas Mölzer.

Talare: Neelie Kroes, Catherine Trautmann och Neelie Kroes, som gjorde ett förtydligande.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 24.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy