Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2151(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0347/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0347/2013

Συζήτηση :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0450

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

9. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [14870/2013 - C7-0378/2013- 2013/2151(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Ο Giovanni La Via παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Algimantas Rimkūnas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Algimantas Rimkūnas και Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2013

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Sonia Alfano, η οποία δηλώνει ότι το αυτοκίνητο που την μετέφερε έγινε στόχος επίθεσης διαδηλωτών νωρίτερα το πρωί και καταγγέλλει την αδράνεια των αστυνομικών που παρευρίσκοντο.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου