Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 24. oktober 2013 - Strasbourg

11. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse (EF) nr. 2004/585 (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD))
henvist til: kor.udv.: PECH

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (12005/2/2013 - C7-0376/2013 - 2011/0194(COD))
henvist til: kor.udv.: PECH.

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 25. oktober 2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik